Preeti to Unicode, Unicode to Preeti & Roman to Unicode Nepali Converter

नेपाली टेक्स्ट हाल्ने ठाउँ

परिवर्तित नेपाली युनिकोड


Unicode Converter
Nepali font text-box (Use Preeti)
तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षर पेस्ट गर्नुहोस्: 

Unicode text-box
माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, यो बक्समा हेर्नुहोस् : 


युनिकोडलाई प्रीति फन्टमा बदल्न माथीको बटनमा क्लिक गर्नूस ।

युनिकोडबाट प्रिती र प्रितीबाट युनिकोड कनभर्ट गर्नुहोस् ।

प्रितीबाट युनिकोड कनभर्ट गर्ने तरिका
माथिल्लो बक्सामा प्रिती राख्नुहोस् । कनभर्ट टु युनिकोडमा क्लिक गर्नुहोस् । युनिकोडमा कनभर्ट भयो ।
युनिकोडलाई प्रितीमा कनभर्ट गर्ने तरिका
तलको बक्सामा युनिकोड राख्नुहो्
स्  । कनभर्ट टु प्रितीमा क्लिक गर्नुहोस् । अब युनिकोड प्रितीमा कनभर्ट भयो ।

अफलाइन डाउनलोड गर्न यहा क्लिक गर्नुहोस् ।
डाउनलोड गर्ने तरिका

पांच सेकेन्ड पर्खिनुहोस् । त्यसपछि चित्रमा देखाइए अनुसार स्कीपमा क्लिक गरि डाउनलोड लिंकमा डाउनलोड गर्नुहोस